základy laparoskopie na boxových a virtuálních simulátorech

Tento základní dvoudenní kurz je určen pro začínající chirurgy s minimální zkušeností s laparoskopiemi. Vhodnou cílovovou skupinou jsou chirurgové s 0-10 provedenými laparoskopiemi a do 50 asistencí.  Kurz je zaměřen především na seznámení s jednotlivými technikami miniivazivní operativy, nácvik koordinace, jistoty a plynulosti pohybů a zvládnutí základních způsobů preparace při operaci žlučníku a apendixu. 

Rozpis programu kurzu

DEN I.

8.00 – 9.00

Historie a současnost simulační techniky, virtuální chirurgie. Přínos simulace ve vzdělání lékařů, etické faktory

9.00 – 10.00 Úvod

Představení výbavy simulačního centra, zejména systémů virtuální chirurgie Simbionix. Seznámení účastníků s průběhem kurzu a softwarem. Zadání účastnických účtů. Poučení o obsluze hardwaru, výměnách nástrojů, bezpečnosti a zodpovědnosti.

10.00 – 12.00 Nácvik dovedností I

Představení jednotlivých úkolů. Každé jednotlivé cvičení je nejprve provedeno lektorem na lektorském účtu. Poté každý účastník provádí cvičení pod přímým dozorem lektora. Účastník je seznámen s kritérii, která jsou u toho kterého cvičení hodnocena. Minimální počet opakování každého cvičení jsou tři. Pokud účastník nesplní požadovaná kritéria, pokračuje dalšími dvěma pokusy. Následně je lektorem zhodnoceno, zda bude cvičení dále opakovat nebo postoupí k dalšímu úkolu. Kritéria jsou sice stanovena na základě dlouhodobých měření na velkém počtu účastníků, ale u krátkého kurzu je přípustná určitá míra tolerance.

Task 1 a 2 (manipulace s 0° a 30° optikou). Tasks 3, 5 (jednodušší práce s nástroji, klipy a elektrokoagulací – podrobnější popis úkolů v manuálu, jenž je přiložen.

12.00 – 13.00 Přestávka na oběd

13.00 – 15.00 Nácvik dovedností II

Pokračování v plnění úkolů na simulátorech za dohledu lektora.

Task 7 (manipulace s tkání a nůžkami),, Task 9 (orientace v prostoru a perspektivě, bimanulální koordinace)

15.00 – 18.00 Šití a uzlení

Prezentace možností laparoskopického šití a uzlení. Extrakorporální a intrakorporální uzel. Nácvik prosté sutury a několika druhů intrakorporálních uzlů. Jednodušší verze s nápovědou krok po kroku.

Suture task 5

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DEN II.

8.00 – 9.00 Základní laparoskopické operace

Popis techniky laparoskopického operování u nejběžnějších výkonů – laparoskopická appendektomie a cholecystektomie. Anatomické poznámky z pohledu laparoskopie. Prezentace materiálového vybavení, nástrojů a portů. Strategie umisťování portů.

9.00 – 12.00 Nácvik jednotlivých úkonů při cholecystektomii

Virtuální operace žlučníku rozdělená do jednotlivých částí – klipování (task 2), preparace v calotově prostoru(task 3) a preparace v lůžku (task 4)

12.00 – 13.00 Přestávka na oběd

13.00 – 15.00 Cholecystektomie – celá operace

Provedení kompletní laparoskopické cholecystektomie v různých anatomických variantách a rozsahu zánětu (Lap Chole Case 1, 4).  Zručnější účastníci mohou pokročit k Lap Chole Case 5, 6.

15.00 – 17.30 Laparoskopická apendektomie

Nejprve provedení specifických technik – preparování závěsu appendixu (task 1), preparace a možnosti ošetření tepny (technique 3). Poté provedení celé appendektomie při normální pozici appendixu a při mírných zánětlivých změnách.

17.30 - 18.00 Zhodnocení výsledků, předání certifikátů, zakončení kurzu

Po celou dobu kurzu možnost využívat boxových simulátorů. 

Rychlé a bezpečné osvojení základních dovedností miniinvazivní operativy

Získejte jistotu a sebedůvěru.

Zkrácení operačních časů

Sběr, analýza a individuální vyhodnocení jednotlivých simulací

Odkazy na odbornou literaturu

Naše virtuální výukové centrum

Kde se kurzy odehrávají

Prostory Simulačního centra se nacházejí na půdě I. chirurgické kliniky ve Fakultní nemocnici U sv. Anny v Brně, Pekařské 53, v budově M2.
Jako místo prvního setkání slouží sekretariát I. chirurgické kliniky, jež se nachází ve druhém patře budovy M1, vždy 10 min. před začátkem kurzu. 

O nás

Kde se kurzy odehrávají

scroll up