Simulační kurz pro mírně pokročilé

Kurz pro mírně pokročilé je určen předevších pro chirurgy, kteří mají za sebou více než deset samostatně vedených laparoskopických operací, nebo pro absolventy kurzu pro začátečníky. Je zaměřen především na pilování operačních technik a simulování obtížnějších situací u operací žlučníku, slepého střeva. Druhý den je prostor pro nácvik laparoskopické resekce sigmatu, která patří mezi pokročilejší operace.

PROGRAM KURZU

Den I.

8.00 – 9.00

Historie a současnost simulační techniky, virtuální chirurgie. Přínos simulace ve vzdělání lékařů, etické faktory.

9.00 – 10.00 Úvod

Představení výbavy simulačního centra, zejména systémů virtuální chirurgie Simbionix. Seznámení účastníků s průběhem kurzu a softwarem. Zadání účastnických účtů. Poučení o obsluze hardwaru, výměnách nástrojů, bezpečnosti a zodpovědnosti.

10.00 – 12.00 Nácvik dovedností

Představení jednotlivých úkolů. Každé jednotlivé cvičení je nejprve provedeno lektorem na lektorském účtu. Poté každý účastník provádí cvičení pod přímým dozorem lektora. Účastník je seznámen s kritérii, která jsou u toho kterého cvičení hodnocena. Minimální počet opakování každého cvičení jsou tři. Pokud účastník nesplní požadovaná kritéria, pokračuje dalšími dvěma pokusy. Následně je lektorem zhodnoceno, zda bude cvičení dále opakovat nebo postoupí k dalšímu úkolu. Kritéria jsou sice stanovena na základě dlouhodobých měření na velkém počtu účastníků, ale u krátkého kurzu je přípustná určitá míra tolerance.

Task 2 (manipulace s 30° optikou). Task 7 (manipulace s tkání a nůžkami), Task 8 (elektrokoagulační hák), Task 9 (orientace v prostoru a perspektivě, bimanulální koordinace) – podrobnější popis úkolů v manuálu, jenž je přiložen.

12.00 – 13.00 Přestávka na oběd

13.00 – 15.00 Šití a uzlení

Prezentace možností laparoskopického šití a uzlení. Extrakorporální a intrakorporální uzel. Nácvik prosté sutury a několika druhů intrakorporálních uzlů.

Suture task 5, 6 (jednotlivé uzly, pokračující steh)

15.00 – 18.00 Apendektomie

Možnosti preparace a ošetření pahýlu laparoskopicky. Rozvaha nad ekonomikou jednotlivých přístupů.

Appendectomy tasks 3,4 full procedures (obtížnější varianty retrocékálně uloženého apendixu a perforované apendicitidy

DEN II.

8.00 – 9.00 Základní laparoskopické operace

Popis techniky laparoskopického operování u nejběžnějších výkonů – laparoskopická appendektomie a cholecystektomie. Anatomické poznámky z pohledu laparoskopie. Strategie umisťování portů.

9.00 – 12.00 Cholecystektomie

Kompletní operace žlučníku ve třech variantách obtížnosti – rozsahem zánětu i anatomickými varietami.

Lap chole full procedures 1, 5, 6

12.00 – 13.00 Přestávka na oběd

13.00 – 17.30 Sigmoidektomie

Teoretické a anatomické poznámky k operacím tlustého střeva, možnosti obnovování kontinutity GIT, staplery.  Provedení kompletní sigmoidektomie s obnovením kontinuity intrakorporálně.

Sigmoidectomy 1, 2

17.30 - 18.00 Zhodnocení výsledků, předání certifikátů, zakončení kurzu

Po celou dobu kurzu možnost využívat boxových simulátorů.

Rychlé a bezpečné osvojení základních dovedností miniinvazivní operativy

Získejte jistotu a sebedůvěru.

Zkrácení operačních časů

Sběr, analýza a individuální vyhodnocení jednotlivých simulací

Odkazy na odbornou literaturu

Naše virtuální výukové centrum

Kde se kurzy odehrávají

Prostory Simulačního centra se nacházejí na půdě I. chirurgické kliniky ve Fakultní nemocnici U sv. Anny v Brně, Pekařské 53, v budově M2.
Jako místo prvního setkání slouží sekretariát I. chirurgické kliniky, jež se nachází ve druhém patře budovy M1, vždy 10 min. před začátkem kurzu. 

O nás

Kde se kurzy odehrávají

scroll up