Kontakt

Kontakt

Prostory Simulačního centra se nacházejí na půdě I. chirurgické kliniky ve Fakultní nemocnici U sv. Anny v Brně na Pekařské 53 v budově M2.

Místo setkání uchazečů kurzu s lektory je na sekretariátu kliniky, a to ve druhém patře budovy M1 vždy 10 min. před začátky kurzů. 

Sekretariát I. chir. kliniky

Lucie Kučerová: Telefon: 543 182 328

E-mail: lucie.kucerova@fnusa.cz

 

Vedením centra je pověřen:  

MUDr. Zdeněk Chovanec, Ph. D., zdenek.chovanec@fnusa.cz

Dalšími lektory jsou: MUDr. Jakub Habr, MUDr. Jana Kudělková

 

Odbornými garanty Simulačního centra jsou:


prof. MUDr. Ivan Čapov, CSc.

Přednosta I. chirurgické kliniky LF MU a FN USA v Brně


doc. MUDr. Lenka Veverková, Ph. D.

Zástupce přednosty pro školství

 

odb. as. MUDr. Petr Vlček, Ph. D.

 

 

 
 

Rychlé a bezpečné osvojení základních dovedností miniinvazivní operativy

Získejte jistotu a sebedůvěru.

Zkrácení operačních časů

Sběr, analýza a individuální vyhodnocení jednotlivých simulací

Odkazy na odbornou literaturu

Naše virtuální výukové centrum

Kde se kurzy odehrávají

Prostory Simulačního centra se nacházejí na půdě I. chirurgické kliniky ve Fakultní nemocnici U sv. Anny v Brně, Pekařské 53, v budově M2.
Jako místo prvního setkání slouží sekretariát I. chirurgické kliniky, jež se nachází ve druhém patře budovy M1, vždy 10 min. před začátkem kurzu. 

O nás

Kde se kurzy odehrávají

scroll up