Kdo jsme ?

Kdo jsme ?

I. simulační centrum virtuální chirurgie vzniklo pod Lékařskou fakultou Masarykovy univerzity v Brně na půdě I. chirurgické kliniky Fakultní nemocnice U sv. Anny za podpory grantových projektů.

Disponujeme nejmodernějšími laparoskopickými simulátory a klademe si za cíl prohloubit a zpestřit postgraduální výcvik chirurgů u nás a přispět tak ke zvyšování bezpečnosti při poskytování lékařské péče.

Pomocí virtuální reality získávají začínající chirurgové rychle i dovednosti laparoskopických technik. Velkou výhodou je individuální trénink s pomocí mentora. Chirurgický laparoskopický trénink je veden formou kurzů, které jsou prozatím připraveny ve dvou rovinách: základní kurz – koordinace činnosti rukou operatéra, vedení kamery aj. a specializovaný kurz pro pokročilé – zde se jedná už o jednotlivé laparoskopické operace…, uvedl přednosta I. chirurgické kliniky prof. MUDr. Ivan Čapov, CSc.

 

 

 

Rychlé a bezpečné osvojení základních dovedností miniinvazivní operativy

Získejte jistotu a sebedůvěru.

Zkrácení operačních časů

Sběr, analýza a individuální vyhodnocení jednotlivých simulací

Odkazy na odbornou literaturu

Naše virtuální výukové centrum

Kde se kurzy odehrávají

Prostory Simulačního centra se nacházejí na půdě I. chirurgické kliniky ve Fakultní nemocnici U sv. Anny v Brně, Pekařské 53, v budově M2.
Jako místo prvního setkání slouží sekretariát I. chirurgické kliniky, jež se nachází ve druhém patře budovy M1, vždy 10 min. před začátkem kurzu. 

O nás

Kde se kurzy odehrávají

scroll up