Kdo jsme ?

Kdo jsme ?

I. simulační centrum virtuální chirurgie vzniklo pod Lékařskou fakultou Masarykovy univerzity v Brně na půdě I. chirurgické kliniky.

Disponujeme nemodernějšími laparoskopickými simulátory a klademe si za cíl prohloubit a zpestřit postgraduální výcvik chirurgů u nás a přispět tak ke zvyšování bezpečnosti při poskytování lékařské péče.

 
 
 
Prostory Simulačního centra se nacházejí na půdě I. chirurgické kliniky ve Fakultní nemocnici U sv. Anny v Brně na Pekařské 53 v budově M2.
Jako místo prvního setkání slouží sekretariát kliniky v II. patře budovy M1 vždy 10min, před začátky kurzů. 
 
 
 
info@virtualnichirurgie.cz, tel. 543 182 328 - sekretariát I. chir. kliniky - Lucie Kučerová
 
 
 
 

Vedením centra je pověřen certifikovaný lektor:

Vedením centra je pověřen:

   

 

      MUDr. Zdeněk Chovanec, Ph. D.

 

 

 

 

 

 

Dalšími lektory kurzu jsou: MUDr. Jana Kudělková, MUDr. Jakub Habr

 Odbornými garanty Simulačního centra jsou:

 

      prof. MUDr. Ivan Čapov, CSc.

      přednosta I. chirurgické kliniky LF MU a FN USA v Brně

 

 

 

 

 

 

      doc. MUDr. Lenka Veverková, Ph. D.

      zástupce přednosty pro školství  

 

 

 

 

 

 

     

 

 

       odb. as. MUDr. Petr Vlček, Ph. D.

Rychlé a bezpečné osvojení základních dovedností miniinvazivní operativy

Získejte jistotu a sebedůvěru.

Zkrácení operačních časů

Sběr, analýza a individuální vyhodnocení jednotlivých simulací

Odkazy na odbornou literaturu

Naše virtuální výukové centrum

Kde se kurzy odehrávají

Prostory Simulačního centra se nacházejí na půdě I. chirurgické kliniky ve Fakultní nemocnici U sv. Anny v Brně, Pekařské 53, v budově M2.
Jako místo prvního setkání slouží sekretariát I. chirurgické kliniky, jež se nachází ve druhém patře budovy M1, vždy 10 min. před začátkem kurzu. 

O nás

Kde se kurzy odehrávají

scroll up